סיבת מילוי הטופס (חובה) שדה חובה

לא ניתן לבטל לאחר ה15.3.24

ביטול הפעילות יתקיים בהתאם לנהלי מרכזים קהילתיים אור יהודה - תשפ"ד

  1. הביטול ייכנס לתוקפו בסוף החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב, בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול עד ה-15 לחודש.
  2. בקשה לביטול  השתתפות בחוגים תתקבל  עד ל- 15/3 לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני (ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס מקום פנוי).
  3. בקשה לביטול השתתפות בספורט הישגי (ליגות) תתקבל עד ל- 31/12
  4. ביטול לחדר כושר וסטודיו "דינמיק"  בכפוף לנהלי חדר הכושר והסטודיו.
  5. לא יינתן החזר רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.
  6. לא יינתן החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף. במקרה של מחלה ממושכת/ היעדרות בשל תאונה  (שבועיים רצוף לפחות) יש להביא אישור רפואי מתאים, לא יאוחר מ- 14 יום מתום מועד המחלה, למזכירות השלוחה, במקרה הזה יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא השתתף.