מרכז קהילתי בית בפארק
טלפון מזכירות מרכזים קהילתיים 073-2827155