אוכלוסיות מיוחדות בשיתוף האגף לשירותים לשירותים חברתיים קהילתיים

נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים קהילתיים בעיריית אור יהודה והחברה למתנ"סים, מקיימים פעילויות ענפה לאוכלוסיות עם מוגבלויות בכל הגילאים.  בנוסף מתקיימות מגוון רחב פעילויות למשפחות.