בשנים הראשונות של הילד/ה מתעצבים אופיו, ביטחונו העצמי, יכולותיו השכליות, המוטוריות והרגשיות. תכונות אלו ישפיעו בעתיד על הישגיו /ה של הילד/ה בלימודים, בחברה, בעבודה ובכל אשר יפנה.
מחלקת הגיל הרך שמה  את הילד/ה, ההורה, המשפחה והקהילה כיחידה אחת בעלת משמעות בעיצוב אישיותו של הילד/ה
הפעילויות המגוונות בנפגשים מעניקה לילד/ה  את החופש ללמוד, לפעול, לבחור, להתנסות ולהתפתח.
בתחום הגיל הרך מוצעות תוכניות רבות ומגוונות העונות לצרכים השונים של הילדים וההורים בהם:

  • שישה מעונות יום
  • רשת צהרונים - הפועלת בגני הילדים ובכתות א', ב' בבתי הספר
  • המרכז לגיל הרך והמשפחה במשכן למוסיקה ולמחול.
  • לבב - תכנית קהילתית, הפועלת באמצעות מתנדבות במשפחות בסיכון, שיש להן ילדים בגיל הרך
  • היחידה הקהילתית להתפתחות הילד