את הטופס המלא והאישורים הנלווים יש להגיש במזכירות השלוחות,
לבירורים ניתן להתקשר לטלפון מס' 073-2827102 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00.

טופס בקשה להנחה.pdf

כוכי יונא
מזכירת לשכה
073-2827101