מרכז למידה ייחודי לילדים עם מגבלה מגיל 12 ומעלה. המרכז מתמקד בהקניית כלים וכישורי חיים להתמודדות עם צרכי היום יום- מילים בסיסיות באנגלית, חשבון, תמרורים, ניהול זמן ועוד.