'עמיתים' הינה תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, הפועלת בכ- 50 מתנ"סים ברחבי הארץ. מטרתנו -  שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה. 

ב'עמיתים' רואים את תהליך ההחלמה שבו מוערבים האדם המתמודד עם מגבלה נפשית וחברי הקהילה שבתוכה מתרחש השילוב. מאחר שהסטיגמה וההדרה מהווים מכשול מרכזי בתהליך ההשתלבות, יש צורך בקידום חברה פתוחה יותר, שבה אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לוקחים חלק בזרם החיים המרכזי. מתוך תפיסה זו, אנו פועלים במקביל גם במישור הפרטני וגם במישור הקהילתי.

במישור הקהילתי אנו מציעים פעילויות הסברה מגוונות, לארגונים ולקהלי יעד שונים, קבוצות משולבות שבהן לוקחים חלק משתתפים מ"עמיתים" ומשתתפים מהקהילה הרחבה, במטרה ליצור מפגש בין-אישי מתמשך וחוויתי ובנוסף גם שינוי עמדות וצמצום סטיגמות.

במישור הפרטני אנו מציעים ליווי אישי על ידי איש מקצוע, מלגה כספית חודשית להשתתפות בחוג, קשר עם מתנדב, להעמקת תהליך ההשתלבות וכן אפשרות להתנדב בקהילה ועבודה על מיומנויות חברתיות במסגרת פרטנית או קבוצתית.