נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות לשנת תשפ"ג 2022-2023

מידע כללי

1.         הפעילות תחל בחודש ספטמבר ותימשך עד סוף חודש יולי באותה שנת פעילות (פרט לפעילויות בודדות בהן תסתיים
            הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות לאורך כל השנה). 
            בבתי"ס הקהילתיים חוגי תל"ן יתקיימו בימי לימודים בלבד ויסתיימו בסוף חודש יוני. 
            פעילות הספורט ההישגי תחל בחודש אוגוסט ותימשך כעשרה חודשים.
            מועד פתיחת הפעילות יקבע ע"י רכז התחום עפ"י צרכי הענף.

2.         פתיחת וקיום פעילות, מותנית במס' נרשמים מינימלי (המשתנה מפעילות לפעילות). במידה
            ומס' המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למס' המינימלי, תישמר לנותן השירות
            הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה מראש.
3.         מס' המקומות המקסימלי בכל פעילות מוגבל ומשתנה מפעילות לפעילות.
4.         נהלי הרשמה – ההרשמה לפעילות תתבצע ע"י ההורים,
            התשלומים יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי/המחאות/מזומן עבור כל התקופה
5.         מבצע הרשמה מוקדמת – 
             5.1  תנאי המבצע: 10% הנחה לכל השנה לנרשמים בין התאריכים 19/7/22-31/7/22.
             5.2 ביטול הרישום המוקדם, ללא כל התחייבות, יהיה עד לתאריך 15 באוגוסט לשנה הנוכחית,
                   לאחר מכן עפ"י נהלי הביטול המקובלים באותו חוג.  
             * פעילויות הספורט ההישגי אינה כלולה במסגרת מבצע הרישום המוקדם. 
             *לפעילות הספורט ההישגי יגבה תשלום נפרד עבור ביגוד.

6.         ביטול השתתפות בפעילות
           
6.1. ביטול השתתפות בפעילויות וחוגים במהלך שנת הפעילות, יתבצע ע"י חתימה
                   על טופס הוראת ביטול אך ורק באחת משלוחות נפגשים או באתר האינטרנט של נפגשים.
           6.2  לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות הטלפון, מדריך או בכל דרך אחרת מלבד הרשום בסעיף 6.1 לעיל.
      
    6.3. הודעת הביטול תכנס לתוקפה לצורך ביטול חיוב דמי השתתפות כדלקמן:
                 6.3.1 הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות עד ה-15 בחודש, הביטול יכנס
                          לתוקף בתום אותו החודש.
                 6.3.2 הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות מה-16 בחודש ועד סופו, הביטול ייכנס
                           לתוקף בתום החודש העוקב וההשתתפות בפעילות תימשך עד למועד זה.
          6.4.  החל מתאריך 15/3 (שנה נוכחית) ואילך לא יתקבלו ביטולים,
                  לא יבוצעו החזרים והמשתתף יחויב בעלות פעילות עד  לסוף השנה
                  (ניתן יהיה להחליף פעילות על בסיס מקום פנוי).  
                  *לפעילות הספורט ההישגי (ליגות) סעיף זה בתוקף החל מ- 31/12 שנה זו.
          
6.5. לנרשמים לאחר ה-15/3, לא ניתן לבטל.
          6.6. לנרשמים לסדנאות ותוכנית למצוינות במדעים אין אפשרות להגיש בקשת ביטול החל מהמפגש השני.
          6.7. ביטול לחדר כושר / ספורט דינמי –  ביטול חדר כושר/דינמי יחויב בעלות תעריף חודשי אחד.

7.        משתתף שיעדר עקב מחלה או מכל סיבה אחרת, לא יקבל החזר תמורת הפעילות בה לא השתתף.
            אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע בתאונה,  ימסור על כך הודעה
             בכתב לשלוחת הפעילות ויצרף אישור רפואי מתאים.  במקרה זה, יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים
             בהם לא השתתף.  האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ-14 יום מתום מועד המחלה.   
            ללא מסירת הטופס במועד הנקוב, הביטול יתבצע עפ"י נהלי הביטול.

8.        מפגש שלא התקיים ע"י מדריך עקב מחלה, מילואים, מזג אויר וכו',
           יועבר ע"י מדריך מחליף או יוחזר במועד אחר.

9.        הודעת שינוי או ביטול של פעילות תימסר בדרכים הבאות:
           באמצעות פרסום ו/או ע"י המורה/המדריך בהודעה מוקדמת ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת sms.  

10.      נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות בשל כמות נרשמים שונה מהצפוי
            או בשל אילוצים אחרים.
           במקרה זה תימסר הודעה טלפונית להורים לפני פתיחת הפעילות.

11.      במקרים בהם במהלך השנה משתתפים יסווגו לקבוצות שונות בהמלצת המורים,
           ייתכנו שינויים בשעות הפעילות בהתאם לשיבוץ החדש.

12.       בערבי חג, ימי חג ובמועדים הר"מ, לא תתקיים פעילות ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.

            להלן פרטי המועדים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, פורים, חוה"מ פסח, עצמאות ושבועות.

            בערבי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל הפעילות תסתיים בשעה 18:00.

           *בימי שביתה הפעילות תתקיים כרגיל, אלא אם פורסם אחרת.

13.        הנחות
             13.1. בעבור שני חוגים לאותו ראש משפחה תינתן 5% הנחה בגין חוג ראשון ושני. בעבור שלושה חוגים ומעלה
                       לאותו ראש משפחה תינתן 10% הנחה לכל אחד מהחוגים 
                       (לא כולל צהרונים, מעונות, קייטנות ופעילויות חד פעמיות). 

             13.2. נכים, אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל-10% הנחה עם הצגת תעודה + צילום של התעודה במועד ההרשמה.
             13.3. חד הורה זכאי/ת ל- 15% הנחה (מותנה בהצגת תעודת זהות מעודכנת + צילום של התעודה).
             
13.4. ועדת מילגות – ניתן להגיש בקשה לוועדת מילגות באמצעות המזכירה בה נרשם לפעילות.
                      מיועד לתושבי אוריהודה בלבד. 
           *אין כפל הנחות.  
          * הנחות אלו אינן חלות על תשלום עבור ביגוד בספורט ההישגי, חוגים מסובסדים, קורסים ופעילויות חד פעמיות.

14. הנני מאשר למרכז הקהילתי להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי – לצרכי פרסום.

להורדת הנהלים הקליקו כאן
להורדת טופס רישום לחוג / סדנא