נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות תשפ"ה 2024-2025
 
1.  הפעילות תחל בחודש ספטמבר ותימשך עד סוף חודש יולי באותה שנת פעילות (פרט לפעילויות בודדות בהן
     תסתיים הפעילות קודם לכן או פעילויות שוטפות לאורך כל השנה). 
2.  פתיחת וקיום פעילות, מותנית במס' נרשמים מינימלי.
3. ההרשמה לפעילות תתבצע ע"י ההורים, התשלומים יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי/המחאות/מזומן עבור כל התקופה.
4.  ביטול השתתפות בפעילות
     ביטול השתתפות בפעילויות וחוגים במהלך שנת הפעילות, יתבצע ע"י חתימה על טופס הוראת ביטול אך ורק באחת משלוחות נפגשים
     או באתר האינטרנט של נפגשים. 
     הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות עד ה-15 בחודש, הביטול יכנס לתוקף בתום אותו החודש.
     הודעת ביטול שנחתמה בשלוחת הפעילות מה-16 בחודש ועד סופו, הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב וההשתתפות בפעילות תימשך עד למועד זה. 
     החל מתאריך 15/3 (שנה נוכחית) ואילך לא יתקבלו ביטולים.
5. משתתף שיעדר עקב מחלה או מכל סיבה אחרת, לא יקבל החזר תמורת הפעילות בה לא השתתף.
    אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב לשלוחת הפעילות ויצרף אישור רפואי מתאים.
    במקרה זה, יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא השתתף. 
    האישור הרפואי יימסר לא יאוחר מ-14 יום מתום מועד המחלה.
6.  מפגש שלא התקיים ע"י מדריך עקב מחלה, מילואים, מזג אויר וכו', יועבר ע"י מדריך מחליף או יוחזר במועד אחר.
7.  נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במועדי הפעילות בשל כמות נרשמים שונה מהצפוי או בשל אילוצים אחרים.
    במקרה זה תימסר הודעה טלפונית להורים לפני פתיחת הפעילות.
8.  בערבי חג, ימי חג ובמועדים הר"מ, לא תתקיים פעילות ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה. 
     להלן פרטי המועדים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, פורים, חוה"מ פסח, עצמאות ושבועות. 
     בערבי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל הפעילות תסתיים בשעה 18:00. 
     בימי שביתה הפעילות תתקיים כרגיל, אלא אם פורסם אחרת.
9. הנחות –  בעבור שני חוגים לאותו ראש משפחה תינתן 5% הנחה בגין חוג ראשון ושני. בעבור שלושה חוגים ומעלה לאותו ראש משפחה
    תינתן 10% הנחה לכל אחד מהחוגים (לא כולל צהרונים, מעונות, קייטנות ופעילויות חד פעמיות). 
    נכים, אזרחים ותיקים וחיילים זכאים ל-10% הנחה עם הצגת תעודה + צילום של התעודה במועד ההרשמה. 
    חד הורה זכאי/ת ל- 15% הנחה (מותנה בהצגת תעודת זהות מעודכנת + צילום של התעודה). 
    ועדת מילגות – ניתן להגיש בקשה לוועדת מילגות באמצעות המזכירה בה נרשם לפעילות. מיועד לתושבי אור יהודה בלבד. 
    *אין כפל הנחות.
    הנחות אלו אינן חלות על תשלום עבור ביגוד בספורט ההישגי, חוגים מסובסדים, קורסים ופעילויות חד פעמיות.
10. הנני מאשר למרכז הקהילתי להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי – לצרכי פרסום.

נהלי הרשמה לפעילות חוגים וסדנאות תשפה.pdf