• קבוצות הכנה לשירות משמעותי בתנועות, ארגוני ומועדוני הנוער.
  • ליווי אישי לקראת הגיוס
  • קבלת מידע אישי למלש"בים