בשנים הראשונות של הילד מתעצבים אופיו, ביטחונו העצמי, יכולותיו השכליות, המוטוריות והרגשיות. תכונות אלו ישפיעו בעתיד על הישגיו של הילד בלימודים, בחברה, בעבודה ובכל אשר יפנה.
המחלקה לגיל הרך, חרטה על דגלה מקצועיות, התחדשות מתמדת של החינוך והטיפול בגיל הרך.

אנו מובילים תוכניות ומסגרות הנותנות מענה כולל ואיכותי לילדים בגיל הרך ברחבי העיר:

  • חמישה מעונות יום
  • רשת צהרונים - הפועלת בגני הילדים ובכתות א', ב' ו-ג׳ בבתי הספר
  • לבב - תכנית קהילתית, הפועלת באמצעות מתנדבות במשפחות בסיכון, שיש להן ילדים בגיל הרך
  • היחידה הקהילתית להתפתחות הילד