אפרת יונא
מזכירה מרכז קהילתי תפוח פיס
03-7353595
לאה בוטראשוילי
מזכירה מרכז קהילתי תפוח פיס
03-7353595