אפרת יונא
רכזת חוגים וקהילה- מרכז קהילתי חברותא
03-7353590
לאה בוטראשוילי
מזכירה מרכז קהילתי תפוח פיס
03-7353595