ליטל סופר
רכזת חוגים וקהילה
0732827141
לאה בוטראשוילי
מזכירה
0732827142