ליטל סופר
רכזת חוגים וקהילה
073-2827141
לאה בוטראשוילי
מזכירה
073-2827142