נהלי הרשמה לקורס לכל ילד

קורס לכל ילד הינה תוכנית פיילוט המיועדת לילדים בכיתות ג'-ד' במסגרתה ילדי העיר יכולים להירשם לקורסים על פי הרשימה המצורפת בסכום של 100 ₪ בכפוף לנהלים הבאים:

 1.  המחיר הינו עבור הקורסים המצוינים בפרסום בלבד!
 2. לכל ילד/ה, בכיתות ג'-ד' בלבד, הזכות להירשם לקורס אחד בלבד, בכל המרכזים הקהילתיים.
 3. מספר המקומות בכל קורס מוגבל וההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה, רשת נפגשים אינה מתחייבת לתת את העדפה הראשונה בקורס, נשתדל לשבץ בהתאם להעדפה.
 4. לא יינתנו הנחות נוספות עבור הקורסים המצוינים לרבות חד הורי/ נכה/ חוג שני וכו'
 5. לא יינתנו שיעורי ניסיון, ניתן אחרי שיעור אחד לבקש לעבור לקורס אחר על בסיס מקום פנוי.
 6. אין אפשרות לביטול הקורס ולא יינתן החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף. 
 7. במידה ולמשתתף ישנו חוב לחברת  נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה, לא ניתן יהיה לבצע רישום עד להסדרת החוב.
 8. רשת מרכזים קהילתיים אור יהודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של התוכנית.
 9. פעילות קורסי חברותא מותאמים לקהילה החרדית- דתית.  
 10. הקורסים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 11. נפגשים שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים.