בעיר פועלים מספר ענפי ספורט הישגי המביאים לעיר הישגים רבים בהם:  כדורסל כדורעף, טניס, התעמלות קרקע והתעמלות אומנותית. 

הילדים ונערים מייצגים את העיר שלנו שבוע אחרי שבוע בתחרויות ובמסגרות שונות של ההתאחדות או האיגודים שונים בכל ענף .

הספורט ההישגי מאווה דוגמא לילדים הרבים המשתתפים בספורט העממי ומראה להם את המשך הדרך ולאן ניתן לשאוף. 

הקבוצות העירוניות מדגישות את החשיבות של הערכים הספורטיביים בכל תחרות, כל מאמן נותן דגש על החינוך כערך עליון .