קייטנות וקורסי הקיץ
נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה 2021

תקנון ונהלי הרשמה

 1. התנאים המפורטים להלן הינם נהלי הרישום לקייטנות וקורסי הקיץ לרבות: קייטנות הספורט, אקטיבי קיץ, מרכז למידה בקיץ, לפעילות במסגרת התוכנית "גנים ובתי הספר של החופש הגדול" והצהרון קיים נוהל רישום נפרד.
 2. אמצעי התשלום: ניתן לחלק לשלושה תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי/ המחאות. תשלום במזומן יינתן על כל הסכום.  
  עבור הקורסים ומרכז הלמידה הקיץ בתשלום אחד בלבד.
 3. פתיחת הקייטנה/ קורס מותנית במספר מינימום של משתתפים.
 4. במידה וללקוח ישנו חוב לחברת  נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה, לא ניתן יהיה לבצע רישום עד להסדרת החוב.
   
 5. ביטולים והחזרים:
  1. עד 10 ימים לפני תחילת כל קורס/ קייטנה, ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות תמורת החזר תשלום מלא.
  2. החל מ- 10 ימים ועד ליום תחילת הקורס/קייטנה ינוכה תשלום של 100 ₪.
  3. החל מיום תחילת הקורס/ קייטנה, לא יתקבלו ביטולים בעבור הקייטנה, לא יתקבל  ביטול רטרואקטיבי לקייטנה ולא יינתן החזר כספים בגינו.
 6. ביטולים והחזרים יתקבלו בכפוף לחתימה על טפסי ביטול השתתפות באתר/במזכירות נפגשים.
 7. נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של התוכנית.
 8. תכנית הקייטנה/ קורס שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.
 9. לא ניתן לבצע העברת רישום למשתתף אחר במהלך הקייטנה.
 10. החזרים בגין מחלה, יינתנו רק לאחר היעדרות של שבעה ימי מחלה רצופים בכפוף להצגת אישור רפואי.  האישורים יוצגו עד יומיים מתום ימי המחלה.
   
 11. הנחות:
 1. למרכז למידה בקיץ: הכנה לכיתה א', שיפור הקריאה באנגלית וקורס לעולים לכיתה ב', וכן בעבור קורסי הקיץ: מחנה קיץ מוזיקלי, שקט על הסט, מאסטר שף, קונדיטוריה, וטרינריה, אמנות שימושית, סריגה ותפירה, לא יינתנו הנחות משום סוג שהוא.
 2. בן משפחה שני ומעלה - 10% הנחה על הקייטנה הזולה מבניהם
 3. הורה עצמאי (חד- הורי)-  15% הנחה בהצגת תעודה מזהה
 4. נכה-  10% הנחה בהצגת תעודה מזהה
 5. ניתן לפנות לוועדת מלגות עבור: תוכנית הצהרון של החופשות בבי"ס ובגנים, קייטנת אקטיבי קיץ וספורט   ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות/ אתר נפגשים.  בהגשת בקשה לוועדת מלגות יש להירשם ולשלם 50% מעלות הקייטנה עד לקבלת תשובה מהוועדה. לאחר מכן יש להשלים את התשלום בהתאם לנדרש.
  את  הבקשה ניתן להגיש עד ליום ראשון 20.6.21, בצירוף  צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה. ללא צירוף המסמכים, הבקשה לא תידון.
 1. התשלום בגין הפעילות הינו עבור תכנית מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 2. לא תתקבל בקשה לביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.