תקנון ונהלי הרשמה
תוכנית "גנים וביה"ס של החופש הגדול"– 2021
 

 1. התכנית מופעלת ע"י נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה והינה מסובסדת ע"י משרד החינוך.
  התוכנית כוללת למידה חווייתית, פעילויות העשרה והפעלות מגוונות במסגרת בית הספר/ הגנים.
 2. התוכנית מיועדת לבוגרי גן טרום טרום חובה, טרום חובה, חובה ובוגרי כיתות א'- ו' בלבד.
 3. תכנית בתי הספר של החופש הגדול תפעל בין התאריכים:  יום חמישי 1.7.21, כ"א בתמוז תשפ"א ועד יום רביעי 21.7.21, כ"א באב תשפ"א,  בין השעות 08:00-13:00, לא כולל ימי שישי. מחיר תכנית  הבוקר: 300 ₪
  ישנה אפשרות להארכת התוכנית בין השעות 13:00-16:00 בתוספת תשלום של 850 ₪
 4. תכנית גני הילדים של החופש הגדול תפעל בין התאריכים:  יום חמישי 1.7.21, כ"א בתמוז תשפ"א ועד יום רביעי 21.7.21, כ"א באב תשפ"א,  בין השעות 08:00-13:00, לא כולל ימי שישי.  מחיר תכנית  הבוקר: 300 ₪.
  ישנה אפשרות להארכת התוכנית בין השעות 13:00-16:00 בתוספת תשלום של 1,150 ₪.  
  וכן לחודש בין התאריכים  1-29.7.21 בין השעות 7:30-16:00 במחיר של חודש שלם 1,650 ₪.
 5. ההרשמה תתקיים בין התאריכים יום שלישי 8.6.21, כ"ח בסיוון  תשפ"א, ועד ליום ראשון  20.6.21, י' בתמוז תשפ"א ב- 12:00 בצהריים.
 6. את התשלום לתוכנית הבוקר (300 ₪) ניתן לחלק  לשני תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי/ המחאות. תשלום במזומן יינתן על כל הסכום.
  את התשלום להרחבת התוכנית צהרון / חודש מלא ניתן לחלק לשלושה תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי/ המחאות. תשלום במזומן יינתן על כל הסכום.
 7. התכנית תפעל בבתי הספר ובגני הילדים בהתאם לכוח האדם שיימצא לתוכנית. במידה ומספר הנרשמים יהיה נמוך, רשאית רשת נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה לאחד מסגרות, בהתאם להוראות משרד החינוך.
 8. התוכנית פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל תכנית בית הספר והגנים של החופש הגדול.
 9. נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של התוכנית.
 10.  לא ניתן לבצע העברת רישום למשתתף אחר במהלך התוכנית.
 11. במידה וללקוח ישנו חוב לחברת  נפגשים- מרכזים קהילתיים אור יהודה, לא ניתן יהיה לבצע רישום עד להסדרת החוב.
 12. החזרים בגין מחלה, בעבור תקופת הארכה בלבד או הצהרון, יינתנו רק לאחר היעדרות של שבעה ימי מחלה רצופים בכפוף להצגת אישור רפואי.  האישורים יוצגו עד יומיים מתום ימי המחלה. 
 13. הנחות, ביטולים והחזרים:
   א. ביטול הרשמה לתוכנית הבוקר (המסובסדת ) עד לתאריך 24.6.21  ללא חיוב, יינתן החזר כספי מלא.  החל מיום ראשון 27.6.21 לא יינתנו החזרים על ביטול התוכנית.
  ב.  ביטול הארכה/ צהרון לאחר ה- 24.6 ימים ועד ה- 30.6 ינוכה תשלום של 100 ₪
  ג.  ביטולים והחזרים יתקבלו בכפוף לחתימה על טפסי ביטול השתתפות באתר/ מזכירות נפגשים.
  ד.  לא יינתנו הנחות על תכנית הבוקר. פירוט הנחות עבור הצהרונים- בנהלי הקייטנות והקורסים.
  ה. ניתן לפנות לוועדת מלגות  לקבלת מלגה עבור הצהרון  ע"י מילוי טופס בקשה, אותו ניתן לקבל במזכירות/ אתר נפגשים, לטופס הבקשה  יש לצרף צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה. את  הבקשה ניתן להגיש עד ליום ראשון 20.6.21, בצירוף  צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ומסמכים המאמתים הכנסות ו/או אבטלה. ללא צירוף המסמכים, הבקשה לא תידון.
 14. התשלום בגין הפעילות הינו עבור תכנית מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 15. לא תתקבל בקשה לביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.