משלחות נוער לחו"ל

  • מחנה JLGB  ללונדון 2020
  • משלחת חילופי נוער לברלין