מרכזי הלמידה פועל כמודל ייחודי הנותן מענה לימודי לתלמידי העיר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

מרכזי הלמידה נועדו לסייע לתלמידים בהקניית כישורים, אסטרטגיות ומיומנויות למידה, כלים לעצמאות ולשמש כמנוף לשיפור הישגיהם.

מסלולי ההוראה מתבססים על לימוד בקבוצות הומוגניות (בהוראת מורה מקצועי ולמידת עמיתים) ובמסגרת פרטנית (בהוראת מורים צעירים ומורים מקצועיים במידת הצורך).

הלימוד נעשה בצורה חווייתית עם צוות הוראה מיומן שמעורה בתוכניות הלימוד השונות.

צוות ההוראה כולל מורים מקצועיים, מתנדבים ומורים צעירים.

תכנית הלימודים במרכז נבנית בהתאם לצרכיו האישיים של כל תלמיד.

תחומי ההוראה המרכזיים הם:

  • מתמטיקה
  • אנגלית
  • שפה ואסטרטגיות למידה
  • מקצועות נוספים- עפ"י דרישה