מעגלי תעסוקה הינה תכנית ארצית לשילוב אנשים עם מוגבלים שכלית התפתחותית, אוטיזם ושיקום בתעסוקה שיקומית קרוב לביתם, במגוון סוגי תעסוקה בהתאמה אישית לכל משתתף ובהתייחס לכישוריהם ותחומי התעניינותם. התכנית כוללת מעקב מקצועי ומתן אפשרויות קידום והתמקצעות. במסגרת התכנית משתתפים גם בימי השתלמות וכיף.